ลงทะเบียนออนไลน์

รายการ

ทดสอบตระหนักรู้ด้านไซเบอร์เชิงลึกในระบบงานสารสนเทศที่สำคัญของ ทอ. [คปอ]
อบรมเตรียมความพร้อม ทดสอบตระหนักรู้ด้านไซเบอร์เชิงลึกในระบบงานสารสนเทศที่สำคัญของ ทอ. [คปอ]
วันที่ 11 ก.ค.65 - 22 ก.ค.65 เวลา 06:00-20:00  ลงทะเบียน 8 ก.ค.65 01:00 - 22 ก.ค.65 23:30
 
อบรม น.เวรอำนวยการ ทอ.และ ผช.น.เวรอำนวยการ ทอ.ประจำปี 2565
อบรม น.เวรอำนวยการ ทอ.และ ผช.น.เวรอำนวยการ ทอ.ประจำปี 2565
วันที่ 24 มิ.ย.65 - 1 ก.ค.65 เวลา 08:00-20:00  ลงทะเบียน 24 มิ.ย.65 08:00 - 1 ก.ค.65 20:00
 
อบรม น.เวร ศรก.บก.ทอ.ประจำปี 2565
การอบร ม น.เวร ศรก.บก.ทอ.ประจำปี 2565
วันที่ 24 มิ.ย.65 - 1 ก.ค.65 เวลา 08:00-20:00  ลงทะเบียน 24 มิ.ย.65 08:00 - 1 ก.ค.65 20:00
 
White-Hat Hackers by DEPA
โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อเข้าสู่สายงาน
วันที่ 7 ม.ค.64 - 31 ม.ค.64 เวลา 06:00-20:00  ลงทะเบียน 7 ม.ค.64 00:00 - 31 ม.ค.64 23:59
 
Copyright © 2020 All rights reserved. [แจ้งปัญหาการใช้งาน]